Vetstore

Tuotteet lemmikkisi kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Olemme luotettava, eläinlääkärin pitämä verkkokauppa. Lisää luotettavaa tietoa eläinten hoidosta saat ammattilaisten kertomana palvelustamme eläinlääkäri.fi

Rekisterinpitäjä:
Yritys: Vet24Store Oy, y-tunnus 2693683-5

Yrityksen osoite: Linnankatu 61, 20100 Turku.

Yhteyshenkilö:
Tiedustelut koskien henkilötietojen käsittelyä: palaute@vetstore.fi

Rekisterin nimi:
Vetstore.fi asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: 
Rekisteriä käytetään verkkokaupan tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen hoitamiseen.

Rekisterin tietosisältö:
Asiakkaan tilaushistoria ja osoitetiedot.

Tietojen luovutukset:
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tilauksen yhteydessä osoitetiedot luovutetaan tilausta toimittavalle kuljetusyhtiölle (Itella).

Tietojen siirto:
Tietoja ei siirretä EU:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Asiakkaiden rekisteröidyt tiedot suojataan ulkopuolisilta tietoturvateknisin ratkaisuin.